با توجه به آغاز توزیع سیم کارت های رایتل در برخی شهرها و سوال مکرر در رابطه با استفاده و یا عدم استفاده از این سیم کارتها بدینوسیله اعلام می داریم با توجه به تاکید مرجع بزرگوار مفسده ای که در استفاده از این سرویس وجود دارد مومنین بزرگوار از استفاده خودداری نمایند. رایتل,تماس تصویری,
تماس تصویری چرا حرام است؟

با توجه به آغاز توزیع سیم کارت های رایتل در برخی شهرها و سوال مکرر در رابطه با استفاده و یا عدم استفاده از این سیم کارتها بدینوسیله اعلام می داریم با توجه به تاکید مرجع بزرگوار مفسده ای که در استفاده از این سرویس وجود دارد مومنین بزرگوار از استفاده خودداری نمایند.

نگرانی ما از استفاده این سرویس نقض شدن حریم خصوصی مسلمین به خصوص بانوان محترمه است، که برخی افراد سودجو با دست بردن و ورود به حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد مورد هجمه و خدشه وارد می شود.

علاوه بر موارد ذکر شده؛ مفاسد این فعل از فواید آن بیشتر است و استفاده از آن دارای اشکال می باشد.

کلیدواژه ها: , ,