دراین جلسه که اختصاص به صفحه ۲۹ مصحف شریف داشت مجتبی مظلومی مراغه ای به طور مختصر به تفسیر آیات صفحه یاد شده پرداخت.تفسیر قرآن,مسجد امام جعفر صادق (ع) مراغه,
تفسیر صفحه ۲۹ قرآن کریم

دراین جلسه که اختصاص به صفحه ۲۹ مصحف شریف داشت مجتبی مظلومی مراغه ای به طور مختصر به تفسیر آیات صفحه یاد شده پرداخت.

ایشان ضمن اشاره به مساله مقاربت در ماه مبارک رمضان گفت : آنچه به نظر می رسد در ماه مبارک رمضان مقاربت و نزدیکی با زنان به طور قطع تحریم شده بود و مسلمانان تنها زمان قبل از خواب می توانستند غذا بخورند که با آمدن این آیه احکام قبلی به کلی نفی شد و زمان مشخصی برای خوردن و آشامیدن مشخص گردید و همچنین نزدیکی و مقاربت با زنان نیز آزاد شد.

در ادامه با اشاره به مساله اقتصاد اسلامی گفت: در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره خداوند متعال اشاره ای به مساله اقتصاد اسلامی دارد که اگر ما در زندگی روزمره خود و در اقتصاد کشور بتوانیم از تمام بندهای کتاب الهی استفاده کنیم بی شک بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی گفت: در این آیه خداوند مسلمانان را از استفاده مال غیر نهی کرده و در ادامه آن به مسئله رشوه که در برخی موارد با نام های مختلف همچون هدیه و … اشاره دارد و از انجام آن نهی می کند.

مظلومی مراغه ای با اشاره به آیه ۱۸۹ سوره مبارکه بقره گفت: از پیامبر در رابطه با ماه ها و تقویم سوال می کردند که خداوند در این آیه پاسخ سوالات و شبهات را به پیامبر فرمود که حِلال ماه ها برای مشخص شدن ایام حج و مشخص شدن نظم و نظام زندگی است.

در پایان با اشاره به آیه ۱۹۰ سوره مذکور ادامه داد: در این آیه خداوند به مسلمانان دستور داده تا با آنان که با مسلمین سر جنگ دارند بجنگند و از این دستور الهی تعدی نکنند که خداوند از آنان که دستورات الهی را به سخره گرفته و از آن تعدی کنند دوست ندارد.