پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام طهارت,
تطهیر دندان مصنوعی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر دهان خونی شود و دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان طبیعی چسبیده باشد (پروتز ثابت) ، و در کل نتوانیم آن را بیرون آورده و تطهیر نمائیم ، آیا نحوه پاک کردنش همانند دندان طبیعی است یا خیر؟

پاسخ: پرسشگر گرامی، بنابر احتیاط واجب، حکم دندان طبیعی را ندارد و باید تطهیر شود.

کلیدواژه ها: ,