پیام تسلیت رحلت مداح جوان و پرآوازه اردبیلی مرحوم حاج محمدباقر منصوریبسم الله الرحمن الرحیم انالله و انا الیه راجعون با کمال تأسف و تأثر عمیق و قلبی، آسمان پرنور مداحی اردبیل، ستاره درخشانی دیگری را از دست داد. با دلی آکنده از غم و اندوه و حسرت وصف ناپذیر، درگذشت نابهنگام و ملکوتی مداح پرآوازه، خوش الحان، مخلص و متبحر عالم مداحی، جناب آقای محمدباقر منصوری اردبیلی را که در حال آماده شدن برای عرض ارادت به ساحت ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت در ارومیه جان به جان آفرین تسلیم کرد را به ساحت منیع اهل بیت…
تسلیت رحلت مداح جوان و پرآوازه اردبیلی مرحوم حاج محمدباقر منصوری

پیام تسلیت رحلت مداح جوان و پرآوازه اردبیلی مرحوم حاج محمدباقر منصوری

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر عمیق و قلبی، آسمان پرنور مداحی اردبیل، ستاره درخشانی دیگری را از دست داد.

با دلی آکنده از غم و اندوه و حسرت وصف ناپذیر، درگذشت نابهنگام و ملکوتی مداح پرآوازه، خوش الحان، مخلص و متبحر عالم مداحی، جناب آقای محمدباقر منصوری اردبیلی را که در حال آماده شدن برای عرض ارادت به ساحت ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت در ارومیه جان به جان آفرین تسلیم کرد را به ساحت منیع اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، جامعه مداحان، همه دوستداران، همچنین مردم عزیز، بزرگوار و متدین اردبیل و علی الخصوص خدمت خانواده دغدار و همه بازماندگان تسلیت عرض نموده و از ساحت عزی ربوی برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و تحمل توحیدی مسئلت می دارم.

مجتبی مظلومی مراغه ای
مدیر مسئول پایگاه خبری صافی