پیام تسلیت در پی وقوع سیل در دو شهر آذربایجان شرقیدر کنار نزول باران رحمت الهی متأسفانه در روزهای گذشته در استان آذربایجانشرقی شاهد فاجعه غم انگیز و دلخراش جریان سیل در دو شهرستان استان، عجب شیر و آذرشهر بودیم که مع الاسف تلفات جانی و خسارات مالی ببار آورد و عواطف ملت را جریحه دار نمود. اینجانب با تألم خاطر و اندوه فراوان مراتب همدردی و تسلیت خویش را به بازماندگان، عزیزان مفقود الاثر و قربانیان سانحه سیل معروض داشته و صبر جمیل و اجر جزیل برای مصیبت دیدگان از درگاه حضرت احدیت خواستارم.
تسلیت در پی وقوع سیل در دو شهر آذربایجان شرقی

پیام تسلیت در پی وقوع سیل در دو شهر آذربایجان شرقی

در کنار نزول باران رحمت الهی متأسفانه در روزهای گذشته در استان آذربایجانشرقی شاهد فاجعه غم انگیز و دلخراش جریان سیل در دو شهرستان استان، عجب شیر و آذرشهر بودیم که مع الاسف تلفات جانی و خسارات مالی ببار آورد و عواطف ملت را جریحه دار نمود.

اینجانب با تألم خاطر و اندوه فراوان مراتب همدردی و تسلیت خویش را به بازماندگان، عزیزان مفقود الاثر و قربانیان سانحه سیل معروض داشته و صبر جمیل و اجر جزیل برای مصیبت دیدگان از درگاه حضرت احدیت خواستارم.

کلیدواژه ها: ,