پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: رسم است که در برخی اعیاد مانند عید نوروز مردم جهت عرض تسلیت به خانواده مرحومین که اخیراً فوت نمودند، به خانه آنها مراجعه می نمایند، آیا این مسئله اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ: حضور در منزل بازماندگان جهت عرض تسلیت فی نفسه اشکال ندارد.
تسلیت به خانواده تازه گذشته

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: رسم است که در برخی اعیاد مانند عید نوروز مردم جهت عرض تسلیت به خانواده مرحومین که اخیراً فوت نمودند، به خانه آنها مراجعه می نمایند، آیا این مسئله اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: حضور در منزل بازماندگان جهت عرض تسلیت فی نفسه اشکال ندارد.

کلیدواژه ها: , ,