یکی از بزرگرترین دغدغه پدره او مادرها ، طریقه تربیت فرزندان است ، دین مبین اسلام تنها راه تربیت صحیح فرزند را در با محوریت تربیت دینی می داند و تنها راه برون رفت از بسیاری مشکلات جوامع فعلی نیز تربیت صحیح همراه با گرایش به دین است. تقلید,بلاغ,تربیت دینی,
تربیت دینی جوانان (۱)

یکی از بزرگرترین دغدغه پدره او مادرها ، طریقه تربیت فرزندان است ، دین مبین اسلام تنها راه تربیت صحیح فرزند را در با محوریت تربیت دینی می داند و تنها راه برون رفت از بسیاری مشکلات جوامع فعلی نیز تربیت صحیح همراه با گرایش به دین است.

1. تقلید کردن

اولین قدم برای تربیت اصولی و صحیح دینی تقلید است ، شاید بسیاری از جوانان از تقلید کردن به خاطر تبلیغ سوء شبکه های معاند نظام و اسلام ، دل خوشی نداشته باشند ، اما باید دانست که تمام کارهای روزمره ما در گرو تقلید است ، مثلا اینکه ما برای خرید لباس به مغازه لبیاس فروشی مراجعه می کنیم و به دنبال لباس مد روز هستیم ، این مد روز را پسندیدن ، یعنی تقلید کردن، چون خیل عظیمی از جامعه در حال استفاده از فلان طرح و رنگ لباس هست ، پس بنده نیز به طبعیت از آنها این گونه پوشش را پسند می کنم و می پوشم ، این خود تقلید از طیف جامعه است.

در مسائل پزشکی، مهندسی و … روزمره تقلید می کنیم ، انسان همانگونه که هنگام بیماری به یک پزشک رماجعه می کند و مطابق با دستور آن پزشک عمل می کند باید در مسائل دینی نیز به متخصص دین مراجعه کند ، متخصص دین ، مرجع تقلید است ، در دنیای امروز تخصص گرایی مهم است ، پس من هم به متخصص دین مراجعه می کنم.

حال با مراجعه به متخصص دین ، تقلید آغاز می شود ، به واسطه ای تقلید تربیت فرزند رو به اسلام و دین گرایش پیدا می کند و مشکلات جوامع عظیم تربیتی ، امروز با تقلید مرتفع می شود.

اگر ما به قرآن مراجعه کنیم ، قرآن الگو پذیری را توصیه می کند ، مثلا در آیه ای می فرماید : لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (۱) قرآن می گوید الگوی حسنه را معرفی کن که در این آیه رسول گرامی اسلام به عنوان الگو معرفی می شود ، امروز برای رفتن به سوی تربیت دینی در جوانانمان الگو پذیری را تقویت کنیم ، البته در انتخاب الگو نیز باید دقت کرد چرا که مسیر زندگی آدمی در گرو انتخاب الگو هست ، قرآن الگوی حسنه معرفی می کند ، پس اولا به مسئله تقلید وتوجه نمود سپس الگوی صحیح را معرفی کرد.

پی نوشت:

1. سوره احزاب ، آیه ۲۱.

کلیدواژه ها: , , ,