تیم کشتی آزاد کشورمان در مقابل آمریکا امروز قهرمان شد این قهرمانی را تبریک عرض می گوییم.آمریکا شکست خورد,قهرمانی ایران,کشتی آزاد,
تبریک قهرمانی کشورمان در مقابل آمریکا

تیم کشتی آزاد کشورمان در مقابل آمریکا امروز قهرمان شد این قهرمانی را تبریک عرض می گوییم.