پیام تبریک به منصور صادقی اصل فرماندار مراغههفته نامه مکیال,منصور صادقی اصل,فرماندار مراغه,
تبریک به منصور صادقی اصل فرماندار مراغه

پیام تبریک به منصور صادقی اصل فرماندار مراغه

جناب آقای منصور صادقی اصل

فرماندار ویژه شهرستان مراغه انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان فرماندار نمونه از سوی ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد تبریک گفته و امید توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.

مجتبی مظلومی مراغه ای
مدیر سرپرستی هفته نامه مکیال در مراغه

 

پی نوشت :
این پیام در شماره ۷۷ هفته نامه مکیال روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.