پیام تبریک آغاز سال نو میلادیپیام تبریک,سال 2015,
تبریک آغاز سال نو میلادی

پیام تبریک آغاز سال نو میلادی

با نام و یاد مبارک حضرت عیسی مسیح (ع) سال نوی میلادی دو هزار و پانزده آغاز می شود.
این پیامبر بزرگ (ع)پیام آور صلح و دوستی بود و خواهان برقراری نظم و عدالت در جهان به گونه ای که اکنون بسیاری از جاهای جهان پهناور غرق در سرکوب ، خشونت و اشغال است.
ضمن عرض تبریک آغاز سال نوی میلادی به همه مسیحیان به خصوص مسیحیان مقیم در داخل کشور عزیزمان ایران ، آرزوی شادکامی ، زندگی همراه با عدل و عدالت را خواهانم.
امیدوارم سال دوهزار و پانزده میلادی ، سال صلح و دوستی و پایان خشونت ها در سراسر جهان باشد.

کلیدواژه ها: , ,