باید از کسانی که تنور انتخابات و جذب حداکثری رای مردم را دغدغه خود قرار داده اند تشکر کرد، امروز دکتر حداد عادل احساس کردند که در میان مردم رای ندارند، بلافاصله از این بستر سخت اعلام انصراف عابرومندانه کردند.انتخابات ریاست جمهوری,غلامعلی حدادعادل,
تأثیر کناره گیری حداد عادل در رأی اصولگرایان

باید از کسانی که تنور انتخابات و جذب حداکثری رای مردم را دغدغه خود قرار داده اند تشکر کرد، امروز دکتر حداد عادل احساس کردند که در میان مردم رای ندارند، بلافاصله از این بستر سخت اعلام انصراف عابرومندانه کردند.

ما انتظار داشتیم کسانیکه ائتلاف تشکیل داده اند از ائتلافشان فقط یک نفر برای رقابت در عرصه حساس انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد ، اما نمی دانیم ما چرا یا معنای اصولی و صحیح ائتلاف آشنا نیستیم ، اینک با آمدن همه گزینه های ائتلاف فهمیدیم که معنای ائتلاف این است که چند نفر با هم ائتلاف کنیم ، همه به ثبت نام برویم و تأیید صلاحیت شده و با هم رقایت کنیم.

حال با این اوصاف خوشحال هستم که از میان هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری دکتر غلامعلی حداد عادل از خود شجاعت نشان داده و پس از کشمکش های انتخاباتی در رسانه ملی و سفر های انتخاباتی از این کارزار سخت و طاقت فرسا کناره گیری کردند.

پیش بینی این حقیر نیز این بود که ایشان از این رقابت سخت اعلام انصراف خواهند کرد ، ایشان فردی فرهنگی و مدیری قوی هستند ، ایشان در مناظرات نیز با بیاناتی که داشتند معلوم بود که به دنبال رای مردم نیستند چرا که در مناظرات منافع ملت و نظام را به جذب رای برای خودشان ترجیح دادند و از حقوق هسته ای ملت در مقابل سایرین دفاع تمام عیاری کردند.

ما امیدواریم سایر عزیزان نیز با ائتلاف از رقابت کناره گیری کنند تا عرصه انتخاب برای مردم هموار شود ، اعلام انصراف دکتر حداد عادل در متمرکز شدن رأی اصولگرایان موثر واقع خواهد شد.