پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): خَیرُکُم خَیرُکُم لِأَهلِهِ، وأنا خَیرُکُم لِأَهلی. ما أکرَمَ النِّساءَ إلّا کَریمٌ، وما أهانَهُنَّ إلّا لَئیمٌ. بهترینِ شما ، کسى است که براى خانواده اش بهتر باشد، و من، بهترینِ شما براى خانواده ام هستم. زنان را کسى گرامى نمى دارد، مگر انسانِ بزرگوار، و کسى به آنان اهانت نمى کند  مگر انسان پَست. تاریخ دمشق؛ ج ١٣، ص ٣١٣ ،ح ٣٢٨١.
بهترین مردم

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):

خَیرُکُم خَیرُکُم لِأَهلِهِ، وأنا خَیرُکُم لِأَهلی. ما أکرَمَ النِّساءَ إلّا کَریمٌ، وما أهانَهُنَّ إلّا لَئیمٌ.

بهترینِ شما ، کسى است که براى خانواده اش بهتر باشد، و من، بهترینِ شما براى خانواده ام هستم. زنان را کسى گرامى نمى دارد، مگر انسانِ بزرگوار، و کسى به آنان اهانت نمى کند  مگر انسان پَست.

تاریخ دمشق؛ ج ١٣، ص ٣١٣ ،ح ٣٢٨١.