پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نماز,مکروهات نماز,بستن چشم در نماز,
بستن چشم در حال نماز

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا بستن چشم در نماز اشکالی دارد و نماز را باطل می‌کند؟

پاسخ: بستن چشم در نماز، مکروه است ولی نماز را باطل نمی‎کند.