رسانه های غربی از برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران بهره برداری های سوء کردند این برای همه ما روشن است که رسانه های غربی همیشه بر ضد کشور عزیزمان ایران اسلامی تبلیغ می کنند و آن را مایه مباهات خود می دانند و هیچگاه از عملکرد ضد و نقیض خود از جامعه بشری خجالت زده نمی شوند.جنبش عدم تعهد,
برگزاری جنبش عدم تعهد شایسته مردم

رسانه های غربی از برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران بهره برداری های سوء کردند این برای همه ما روشن است که رسانه های غربی همیشه بر ضد کشور عزیزمان ایران اسلامی تبلیغ می کنند و آن را مایه مباهات خود می دانند و هیچگاه از عملکرد ضد و نقیض خود از جامعه بشری خجالت زده نمی شوند.

باید بدانیم و معتقد باشیم که برگزاری جنبش عدم تعهد در ایران اسلامی فرصتی برای انزوای غرب در میان سایر کشورها بود این در حالی است که آمریکا و غرب به دنبال انزوای اسلام و به خصوص ایران اسلامی بوده و هستند.

آمریکایی ها به دنبال مسائل حاشیه ای و عدم برگزاری صحیح آن بوده اند که به حول و قوه الهی این امر محقق نشد.

آمریکا و صهیونیسم در تلاش بود که با گسترش فشار به سازمان ملل متحد از حضور آنان در ایران و جنبش عدم تعهد جلوگیری به عمل آورند که به قوه الهی این امر نسر محقق نشد.

مساله دیگری که در این میان وجود دارد کشورهای غربی از اینکه ایران با وجود تحریم ها و فشارهای بین المللی توانسته ریاست دوره ای جنبش عدم تعهد را بر عهده گیرد ناراضی بوده اند.

مهمت از آن اینکه اعضای کشورهای جنبش عدم تعهد از حقوق هسته‌ای صلح آمیز کشورمان  دفاع کرده‌اندو این خود ترس و واهمه را در دل آمریکایی ها و کشورهای غربی  ایجاد کرده است.

با این اوصاف برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران فوق العاده و در خور مردم ایران اسلامی بود بار دیگر دستگاه دیپلماسی و دولت عزت و سرافرازی ملت به رخ جامعه بشری کشیده شد.

بسیاری از تحریم ها نیز با این عملکرد از میان خواهد رفت چرا که ما بار دیگر عزت ، اقتدار و سرافرازیمان را به غربی ها نشان دادیم.

کلیدواژه ها: ,