مراسم سخنرانی مجتبی مظلومی مراغه ای در حسینیه هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه برگزار خواهد شد.برنامه تبلیغی,هیئت امام حسن (ع) مراغه,
برنامه سخنرانی در هیئت امام حسن (ع) مراغه

مراسم سخنرانی مجتبی مظلومی مراغه ای در حسینیه هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه برگزار خواهد شد.

به گزارش MARAGHEHEI.IR، طبق برنامه زمانبندی شده هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه مراسمی با سخنرانی مجتبی مظلومی مراغه ای و همچنین مداحی مادحین این هیئت برگزار خواهد شد.

مکان : مراغه؛ شهرک امیر کبیر، حسینیه امام حسن (ع) مراغه

زمان : پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ ، ساعت ۲۱