به مناسبت آغاز ایام فاطمیه مراسم سخنرانی مجتبی مظلومی مراغه ای در حسینیه هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه برگزار خواهد شد.ایام فاطمیه,هیئت امام حسن (ع) مراغه,
برنامه سخنرانی به مناسبت آغاز ایام فاطمیه

به مناسبت آغاز ایام فاطمیه مراسم سخنرانی مجتبی مظلومی مراغه ای در حسینیه هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه برگزار خواهد شد.

به گزارش MARAGHEHEI.IR، و طبق برنامه زمانبندی شده هیئت عزاداران امام حسن (ع) مراغه مراسمی در این هیئت به مناسبت ایام فاطمیه برگزار خواهد شد.

مکان : مراغه ؛ شهرک امیر کبیر ، حسینیه امام حسن (ع) مراغه

زمان : پنج شنبه ، ۸ فروردین ۱۳۹۲ ، ساعت ۲۱.