با توجه به اطلاع، متاسفانه در برنامه دیروز فتیله به گویش ترکی اهانت گردیده است، لازم است مسئولین سیمای جمهوری اسلامی ایران سریعا با خاطیان این مسلئه برخورد جدی کنند.برنامه کودک,فیتیله,
برخورد جدی مسئولین سیما با خاطیان برنامه فتیله ضروری است

با توجه به اطلاع، متاسفانه در برنامه دیروز فتیله به گویش ترکی اهانت گردیده است، لازم است مسئولین سیمای جمهوری اسلامی ایران سریعا با خاطیان این مسلئه برخورد جدی کنند.

لازم است که در پخش برنامه های صدا و سیما دقت عمل بیشتری صورت پذیرد ، چنین برنامه ای موجب تأثر و تألم خاطر همه ترک زبانان شده است و نیاز است که سریعاً نسبت به شناخت خاطیان در ماجرا و همچنین اطلاع از نیات آنان است.

اگر نیت سازندگان این برنامه در جهت ایجاد فضای دو قطبی در جامعه بوده باشد ، محکوم است ، اما باید مردم ترک زبان بدانند که متاسفانه در چنین مسائلی دشمن با سوء استفاده مطالبی را نقل می کنند که واقعیت نداشته و استفاده سیاسی می کنند ، باید در این مواقع مواظب سیاسی کاری باشیم.

کلیدواژه ها: , ,