پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: شخصی به دیگری می‌گوید که این مقدار از املاکم بعد از فوتم مال تو باشد، آیا این عمل هبه محسوب می‌شود یا وصیّت؟ پاسخ: در فرض مذکور، وصیت محسوب می‌شود؛ و اگر مقدار آن تا یک سوّم اموال میت باشد، برای او می‌شود؛ و بیش از یک سوّم اموال، با اجازه ورثه نافذ است.
بخشیدن مال بعد از فوت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: شخصی به دیگری می‌گوید که این مقدار از املاکم بعد از فوتم مال تو باشد، آیا این عمل هبه محسوب می‌شود یا وصیّت؟

پاسخ: در فرض مذکور، وصیت محسوب می‌شود؛ و اگر مقدار آن تا یک سوّم اموال میت باشد، برای او می‌شود؛ و بیش از یک سوّم اموال، با اجازه ورثه نافذ است.

کلیدواژه ها: , ,