مسئله مهمی که در چند ماه آینده به حول و قوه الهی به وقوع خواهد پیوست ، مسئله انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دو رکن مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.مجلس خبرگان رهبری,انتخابات مجلس خبرگان,
با ثبت نام ۸۰۱ نفر در انتخابات خبرگان رهبری باید به خود ببالیم

مسئله مهمی که در چند ماه آینده به حول و قوه الهی به وقوع خواهد پیوست ، مسئله انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دو رکن مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

اکنون که پرونده ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی به اتمام رسیده است ، دردی که قریبان گیر ثبت نام های انتخابات است ، ثبت نام افرادی است که خود می دانند ، واجد شرایط نیستند باز با حضور در مراکز ثبت نام اقدام به ثبت نام می کنند و کار بیشتری را به مراجع بررسی کننده صلاحیت ها محول می کند.

درباره ثبت نام مجلس خبرگان رهبری که حدود ۸۰۱ نفر ثبت نام کرده اند ، از جهتی به ثبت نام این تعداد خرسند هستم ، اینکه امروز حوزه های علمیه به این توان رسیده اند تا این تعداد خود را در آزمون رسیدن به حد مرجعیت دانسته و مطمئن هستند که می توانند مسائل دین اسلام را از متون اسلامی دریافت کنند ، لذا از این جهت نباید نگران شد که چرا این تعداد ثبت نام کرده اند.

به اعتقادم ، ما باید از این جهت به خود ببالیم و بدانیم که هنوز هم حوزه های علمیه ما در جهت تربیت مرجع تلاش دارد ، از یک بعد حضور این تعداد افراد به عنوان کاندیدای خبرگان رهبری موجب سخت تر شدن انتخاب برای مردم شده و از بعد دیگر نیز تعدد کاندیداها موجب حضور مردم از طیف های مختلف خواهد شد ، در کل انتخابات پرشوری پیش بینی می شود.

از جهت دیگر نگران از این هستم که افرادی از ثبت نام کنندگان که به خطا و برای برده شدن نامشان ثبت نام کرده اند ، البته این مسئله در مورد ثبت نام کنندگان مجلس شورای اسلامی نیز صدق می کند ، کار مراجع ذی صلاح را سخت کرده اند.

ای کاش مردم ما خود را در این آزمون سربلند بدانند ، و بفهمند که نباید در هر جایی که به هر عنوانی ثبت نام می کنند حضور یابند و ثبت نام کنند و هزینه ای را برای کشور تحمیل کنند.