گزارش تصویری از اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد.روستای آهق,شورای هماهنگی,
اولین نشست شورای هماهنگی آهق در سال ۱۳۹۵

گزارش تصویری از اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد.

کلیدواژه ها: , ,