گزارش تصویری از اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد.
اولین نشست شورای هماهنگی آهق در سال ۱۳۹۵

گزارش تصویری از اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد.

کلیدواژه ها: , ,