اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد. به گزارش MARAGHEHEI.IR ، اولین نشست شورای هماهنگی مسجد جامع روستای آهق متشکل از روحانی مستقر ، هیئت امنای مسجد جامع ، دهیاری ، اعضای شورای اسلامی ، مسئولین پایگاه بسیج و کانون فرهنگی ، در محل دفتر هیئت امنای مسجد روستای آهق برگزار شد. در این نشست مسائل مهم پیرامون روستا مطرح و برنامه های ماه مبارک رمضان بررسی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید ، همچنین مقرر شد مسئله طرح زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت جدی پیگیری شود…
اولین نشست شورای هماهنگی آهق در سال ۹۵ برگزار شد

اولین جلسه شورای هماهنگی روستای آهق در محل دفتر هیئت امنای مسجد جامع برگزار شد.

به گزارش MARAGHEHEI.IR ، اولین نشست شورای هماهنگی مسجد جامع روستای آهق متشکل از روحانی مستقر ، هیئت امنای مسجد جامع ، دهیاری ، اعضای شورای اسلامی ، مسئولین پایگاه بسیج و کانون فرهنگی ، در محل دفتر هیئت امنای مسجد روستای آهق برگزار شد.

در این نشست مسائل مهم پیرامون روستا مطرح و برنامه های ماه مبارک رمضان بررسی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید ، همچنین مقرر شد مسئله طرح زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت جدی پیگیری شود و اموال عایده از این طرح صرف کارهای عمرانی روستا گردد ، همچنین تشکیل خانه قرآنی روستا در این جلسه مطرح شده و مقرر گردید تا اساسنامه آن ظرف مدت کوتاهی تدوین و پس از انتخاب هیئت امنای این خانه قرآنی ، برای دریافت مجوزهای لازم از مسئولین ذی طلاح اقدام گردد.

کلیدواژه ها: , ,