موضوع سخنرانی: اهمیت زیارت اربعین تاریخ سخنرانی: ۲ آذر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق مدت صوت: ۲۵:۰۷اربعین 94,اربعین حسینی,مسجد جامع آهق,
صوت | اهمیت زیارت اربعین

موضوع سخنرانی: اهمیت زیارت اربعین

تاریخ سخنرانی: ۲ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

مدت صوت: ۲۵:۰۷