دکتر حسن روحانی در سخنانی که در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی فرمودند دارای اشکالاتی است که ما انتظار بیان چنین حرفهایی را از رئیس جمهور نداشتیم.حسن روحانی,رئیس جمهور,
انتظار ما از دکتر روحانی غیر از این حرف ها بود

دکتر حسن روحانی در سخنانی که در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی فرمودند دارای اشکالاتی است که ما انتظار بیان چنین حرفهایی را از رئیس جمهور نداشتیم.

مگر کشور ما کشور اسلامی نیست و قوانین ما برگرفته از فرامین و قوانین اسلام نیست ، چرا نیروی انتظامی موظف به اجرای اسلام نیست ، مگر همین دین امر به معروف و نهی از منکر را بیان نکرده و مگر وظیفه نیروی انتظامی دفاع از معروف و نفی منکر نیست.

آقای رئیس جمهور سخنان حضرت عالی مانند تیری بر قلب حافظان صلح و امنیت کشور هست که سالها علاوه بر اجرای دقیق قانون اسلامی ، اسلام را در سرلوحه کار خود قرار داده اند نشست و روحیه چنین نیروهای حافظ اسلام را تضعیف کرد.

جناب آقای دکتر روحانی این سخنانتان چراغ سبز را به افراد آلوده به فساد داد که پلیس نباید اسلام را اجرا کند.

کلیدواژه ها: , ,