پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نماز,احکام نماز جماعت,شرایط امام جماعت,
اقتدا زن به شوهر

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا در خانواده با شرط اطمینان کافی به قرائت و صحیح بودن نماز شوهر ، زن می‌تواند به شوهر خود اقتدا کند؟

پاسخ: برای امام جماعت شرط هایی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها «قرائت صحیح» و «عدالت» می باشد ، بنابر این هر کسی که این دو شرط را دارا باشد ، می‌توان به او اقتدا کرد ، بر این اساس ، برپایی نماز جماعتی دو نفره با حضور زن و شوهر مانعی ندارد.