به گزارش هفته نامه مکیال از تبریز ، دفتر این هفته نامه در شهرستان ویژه مراغه افتتاح شد ، این نشریه شهرستانی که پیش از این با نام هفته نامه ندای ملکان با مدیر مسئولی دکتر میکائیل صفایی از چهره های تاثیر گذار و موجّه استان آذربایجان شرقی در ملکان فعالیت می کرد، با دریافت مجوزهای لازم، در شمالغرب کشور فعالیت جدیدی را آغاز کرده است.
افتتاح دفتر هفته نامه مکیال در مراغه

به گزارش هفته نامه مکیال از تبریز ، دفتر این هفته نامه در شهرستان ویژه مراغه افتتاح شد ، این نشریه شهرستانی که پیش از این با نام هفته نامه ندای ملکان با مدیر مسئولی دکتر میکائیل صفایی از چهره های تاثیر گذار و موجّه استان آذربایجان شرقی در ملکان فعالیت می کرد، با دریافت مجوزهای لازم، در شمالغرب کشور فعالیت جدیدی را آغاز کرده است.

اولین دفتر شهرستانی هفته نامه مکیال در شهرستان ویژه مراغه با مدیریت مجتبی مظلومی مراغه ای افتتاح شد ، آدرس دفتر هفته نامه مکیال در مراغه ، خ انقلاب جنوبی ، روبروی مهد کودک آزادی است.

لازم به ذکر است گزارش افتتاح دفتر هفته نامه مکیال در مراغه، در شماره ۷۷ این نشریه منتشر شده است.