پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام روزه,احکام مبطلات روزه,استمناء,
استمنا در حال روزه با اطلاع از بطلانش

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: کسی که نمیدانسته در صورت استمنا کفاره ی بر او واجب میشود،ولی میدانسته روزه را باطل میکند،حکمش چیست؟آیا فقط باید روزه هایش را قضا کند یا اینکه ی کفاره ها را بدهد بدهد؟

پاسخ: آیت الله خامنه ای : باید کفاره بدهد.

آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع واجب بپردازد.

آیت الله سیستانی :قضا کند ویک کفاره بدهد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر می دانسته که استمناء حرام و روزه را باطل می کند علاوه بر قضا کفاره نیز واجب است و احتیاط واجب آن است که کفاره جمع بدهد. یعنى باید هم دو ماه روزه بگیرد که ۳۱ روز آن باید پی در پی باشد و هم  شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام اینها یک مد طعام بدهد، و چنانچه هر دو مورد برایش ممکن نباشد، هر کدام از آنها که ممکناست باید انجام دهد.  و چنانچه هیچ  کدام برایش ممکن نباشد مخیّر است بین اینکه هیجده روز روزه بگیرد، و یا اینکه هر چند مدکه مى تواند بفقرا اطعام بدهد، و اگر نتواند بدهد، باید استغفار کند اگر چه مثلا یکمرتبه بگوید استغفر الله، و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفّاره رابدهد.

آیت الله وحید خراسانی: در فرض سوال قضا و کفاره واجب است و بنابراحتیاط واجب کفاره جمع لازم است.