close
دانلود آهنگ جدید
استفاده از برق شهری جهت مراسم دینی
پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال:احتراماً بفرمایید استفاده از برق شهری (سرتیر، پشت کنتور) جهت مراسم دینی مانند جشن نیمه ی شعبان یا هیآت محرّم و …اشکال شرعی دارد یا خیر؟ پاسخ:باید با اجازه از شرکت برق باشد و بدون اجازه جایز نیست؛ و شخص ضامن است.
استفاده از برق شهری جهت مراسم دینی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال:احتراماً بفرمایید استفاده از برق شهری (سرتیر، پشت کنتور) جهت مراسم دینی مانند جشن نیمه ی شعبان یا هیآت محرّم و …اشکال شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ:باید با اجازه از شرکت برق باشد و بدون اجازه جایز نیست؛ و شخص ضامن است.