پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام مناسبتی,احکام نیمه شعبان,احکام اعیاد مذهبی,
استفاده از برق شهری جهت مراسم دینی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال:احتراماً بفرمایید استفاده از برق شهری (سرتیر، پشت کنتور) جهت مراسم دینی مانند جشن نیمه ی شعبان یا هیآت محرّم و …اشکال شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ:باید با اجازه از شرکت برق باشد و بدون اجازه جایز نیست؛ و شخص ضامن است.