پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا جایز است جهت مراسم فرهنگی در شب نیمه شعبان از اُرگ استفاده شود؟ پاسخ: اگر نوازندگی به صورت حرام باشد، باید از آن اجتناب شود، و در هر صورت به کار بردن موسیقی در مناسبت های مذهبی و متعلّق به اهل بیت (علیهم السلام) شایسته نیست، هر چند از نوع حلال باشد.
استفاده از اُرگ در جشن نیمه ی شعبان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا جایز است جهت مراسم فرهنگی در شب نیمه شعبان از اُرگ استفاده شود؟

پاسخ: اگر نوازندگی به صورت حرام باشد، باید از آن اجتناب شود، و در هر صورت به کار بردن موسیقی در مناسبت های مذهبی و متعلّق به اهل بیت (علیهم السلام) شایسته نیست، هر چند از نوع حلال باشد.