حضرت امام خمینی (ره) دارای اندیشه ای والا بوده اند ، این مسئله را پایه گذاری نظام ضد استکباری این مجاهد بزرگ نشان می دهد ، استراتژی حضرت امام خمینی (ره) برای ما الگو هست ، اگر یک سیاستمدار ، یک پزشک ، یک جوان ، می خواهد الگوی صحیحی را انتخاب کند ، خط امام (ره) الگوی مناسبی هست. یکی از مهمترین استراتژی های امام روح الله (ره) ، استراتژِ صفاتی شان هست ، امام دارای زندگی با برنامه ریزی دقیق بوده و روحیه ای کامل اسلامی داشته اند و رفتارشان مطابق با دین چه در عرصه علمی ، چه در رفتار با خانواده و جه در…
استراتژی صفاتی امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) دارای اندیشه ای والا بوده اند ، این مسئله را پایه گذاری نظام ضد استکباری این مجاهد بزرگ نشان می دهد ، استراتژی حضرت امام خمینی (ره) برای ما الگو هست ، اگر یک سیاستمدار ، یک پزشک ، یک جوان ، می خواهد الگوی صحیحی را انتخاب کند ، خط امام (ره) الگوی مناسبی هست.

یکی از مهمترین استراتژی های امام روح الله (ره) ، استراتژِ صفاتی شان هست ، امام دارای زندگی با برنامه ریزی دقیق بوده و روحیه ای کامل اسلامی داشته اند و رفتارشان مطابق با دین چه در عرصه علمی ، چه در رفتار با خانواده و جه در عرصه سیاسی بودند و دارای اندیشه ناب اسلامی بودند.

 1. تبلور تعهد در نگرش امام (ره)

امام راحل (ره) داریا تعهد به حوزه سه گانه دین ، جامعه و نفس داشتند که این امر موجب شکل گیری یک مثلث اساسی در نگرش امام (ره) شد ، ثمره تعهد به دین ، تکلیف گرایی شد و تعهد نسبت به جامعه ، نظریه بزرگ مصلحت را شکل داد و تعهد به نفس ، موجب آرامش روحی و روانی امام می گردد.

۲. تکلیف گرایی

یکی از اساسی تزین نگرش امام (ره) ، نگرش نسبت به تکلیف بود ، به گونه ای که امام (ره) می فرمودند : ما مامور به انجام وظیفه و تکلیفیم نهحصول نتیجه (۱).

۳. مدارا با مردم

یکی از مشکلاتی که حاکمان جور و ظلم داشت ، عدم مدارا با مردم بود ، امام (ره) نسبت با مردم مهربان و نرم خو بود و با مردم مدارا می کرد ، اگر مردم مرتکب اشتباهی می شدند ، امام (ره) تذکر می دادندو همیشه درصصد جذب مردم بودند.

۴. دوری از حب نفس

حضرت امام (ره) بر ضرورت دوری از حب نفس تاکید داشتند به کونه ای که بارها این مسدله را به مسئولین کشور گوشزد کرده اند (۲).

 

پی نوشت :

۱. کلمات قصار ، ص ۵۰.

۲. صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۱-۱۴۲.

کلیدواژه ها: , ,