به گزارش MARAGHEHEI.IR، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد.با توجه به درخواست فراوان کاربران سایت ، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شده و از هم اکنون قابل دسترسی می باشد ، این خدمت در راستا خدمت رسانی سریع به کاربران و تسهیل و ارزش گذاری به وقت همه بزرگواران راه اندازی شده است. پیش از این همه کاربران سایت از طریق فرم تماس با ما و ارسال کلمه “استخاره” به سامانه پیامک “۵۰۰۰۲۰۴۰۵۶۶۶۱” پس از نیت ، درخواست استخاره می کردند ، که گاهاً به خاطر تعطیلات…
استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد

به گزارش MARAGHEHEI.IR، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد.

با توجه به درخواست فراوان کاربران سایت ، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شده و از هم اکنون قابل دسترسی می باشد ، این خدمت در راستا خدمت رسانی سریع به کاربران و تسهیل و ارزش گذاری به وقت همه بزرگواران راه اندازی شده است.

پیش از این همه کاربران سایت از طریق فرم تماس با ما و ارسال کلمه “استخاره” به سامانه پیامک “۵۰۰۰۲۰۴۰۵۶۶۶۱” پس از نیت ، درخواست استخاره می کردند ، که گاهاً به خاطر تعطیلات و مشکلات زیرساختی ، خدمات رسانی با وقفه مواجه می شد، لذا بزرگواران ابراز نارضایتی می کردند ، که با راه اندازی سامانه جامع استخاره آنلاین امید می رود که موجبات رضایت همه برادران و خواهران دینی را فراهم آوریم.

لازم به تذکر است که استخاره به روش قبلی هم چنان پا برجاست و از این طریق نیز پاسخگویی به استخاره ها صورت خواهد پذیرفت ، جهت دسترسی به صفحه استخاره آنلاین می توانید به آدرس http://maraghehei.ir/estekhareh مراجعه فرمائید.