به گزارش MARAGHEHEI.IR، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد.استخاره,استخاره آنلاین,استخاره با قرآن,
استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد

به گزارش MARAGHEHEI.IR، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شد.

با توجه به درخواست فراوان کاربران سایت ، سامانه جامع استخاره آنلاین در سایت راه اندازی شده و از هم اکنون قابل دسترسی می باشد ، این خدمت در راستا خدمت رسانی سریع به کاربران و تسهیل و ارزش گذاری به وقت همه بزرگواران راه اندازی شده است.

پیش از این همه کاربران سایت از طریق فرم تماس با ما و ارسال کلمه “استخاره” به سامانه پیامک “۵۰۰۰۲۰۴۰۵۶۶۶۱” پس از نیت ، درخواست استخاره می کردند ، که گاهاً به خاطر تعطیلات و مشکلات زیرساختی ، خدمات رسانی با وقفه مواجه می شد، لذا بزرگواران ابراز نارضایتی می کردند ، که با راه اندازی سامانه جامع استخاره آنلاین امید می رود که موجبات رضایت همه برادران و خواهران دینی را فراهم آوریم.

لازم به تذکر است که استخاره به روش قبلی هم چنان پا برجاست و از این طریق نیز پاسخگویی به استخاره ها صورت خواهد پذیرفت ، جهت دسترسی به صفحه استخاره آنلاین می توانید به آدرس http://maraghehei.ir/estekhareh مراجعه فرمائید.