گزارش تصویری از اردوی فرهنگی سرعین با حضور حجت الاسلام مظلومی مراغه ایاردوی فرهنگی سرعین,اردوی صالحین,
اردوی فرهنگی سرعین

گزارش تصویری از اردوی فرهنگی سرعین با حضور حجت الاسلام مظلومی مراغه ای