موضوع سخنرانی: انحرافات به وجود آمده در هیأت عزاداری تاریخ سخنرانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۴ مصادف با اربعین حسینی مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت : ۱۲:۱۹اربعین 94,اربعین حسینی,مسجد جامع آهق,
صوت | اربعین 1394

موضوع سخنرانی: انحرافات به وجود آمده در هیأت عزاداری

تاریخ سخنرانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۴ مصادف با اربعین حسینی

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت : ۱۲:۱۹