موضوع سخنرانی : فضیلت اربعین تاریخ سخنرانی : ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ مکان سخنرانی : مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه مدت صوت : ۱۱:۱۲مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراغه,هیئت امام حسن (ع) مراغه,اربعین 88,
صوت | اربعین حسینی ۱۳۸۸

موضوع سخنرانی : فضیلت اربعین

تاریخ سخنرانی : ۱۵ بهمن ۱۳۸۸

مکان سخنرانی : مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه

مدت صوت : ۱۱:۱۲