امام صادق (علیه السلام): نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند. بحارالانوار، جلد ۴۷ ، صفحه۴۴.
احترام پدر و مادر

امام صادق (علیه السلام):

نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.

بحارالانوار، جلد ۴۷ ، صفحه۴۴.