پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: اجرای نمایش طنز و خنده دار در مراسم نیمه شعبان چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر همراه گناهی مانند توهین یا مسخره کردن مؤمن نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
اجرای نمایش طنز در مراسم نیمه ی شعبان

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اجرای نمایش طنز و خنده دار در مراسم نیمه شعبان چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر همراه گناهی مانند توهین یا مسخره کردن مؤمن نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.