طبیعت آدمی همیشه خواهان سیری کامل است، از اینرو هر آنچه را می بیند می خورد و می آشامد، دین اسلام همیشه در خوراک و در همه کارها اصل را بر اعتدال قرار داده است و از پرخوری به خصوص در شب تاکید به اجتناب نموده است.سبب بسیاری از امراض پرخوری است و از کم خوری و رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن هیچ ضرری به کسی نمی رسد. ز کم خوردن کسى را تب نگیرد / ز پرخوردن به روزى صد بمیرد امیرالمومنین علی علیه السلام با تاکید به یکی از آثار بد پرخوری به خصوص در شب هنگام می فرمایند: المُستَثقِلُ النّائِمُ تَکذِبُهُ أحلامُهُ…
اثر بد پرخوری در شب

طبیعت آدمی همیشه خواهان سیری کامل است، از اینرو هر آنچه را می بیند می خورد و می آشامد، دین اسلام همیشه در خوراک و در همه کارها اصل را بر اعتدال قرار داده است و از پرخوری به خصوص در شب تاکید به اجتناب نموده است.

سبب بسیاری از امراض پرخوری است و از کم خوری و رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن هیچ ضرری به کسی نمی رسد.

ز کم خوردن کسى را تب نگیرد / ز پرخوردن به روزى صد بمیرد

امیرالمومنین علی علیه السلام با تاکید به یکی از آثار بد پرخوری به خصوص در شب هنگام می فرمایند: المُستَثقِلُ النّائِمُ تَکذِبُهُ أحلامُهُ (۱)؛ کسى که با معده سنگین بخوابد، خواب هاى دروغ مى بیند.

پی نوشت:

۱. . غرر الحکم؛ جلد ۱، صفحه ۳۶۱، حدیث ۱۳۷۱.