طبیعت آدمی همیشه خواهان سیری کامل است، از اینرو هر آنچه را می بیند می خورد و می آشامد، دین اسلام همیشه در خوراک و در همه کارها اصل را بر اعتدال قرار داده است و از پرخوری به خصوص در شب تاکید به اجتناب نموده است.اثر پرخوری,بلاغ,اعتدال در خوردن,اعتدال در آشامیدن,
اثر بد پرخوری در شب

طبیعت آدمی همیشه خواهان سیری کامل است، از اینرو هر آنچه را می بیند می خورد و می آشامد، دین اسلام همیشه در خوراک و در همه کارها اصل را بر اعتدال قرار داده است و از پرخوری به خصوص در شب تاکید به اجتناب نموده است.

سبب بسیاری از امراض پرخوری است و از کم خوری و رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن هیچ ضرری به کسی نمی رسد.

ز کم خوردن کسى را تب نگیرد / ز پرخوردن به روزى صد بمیرد

امیرالمومنین علی علیه السلام با تاکید به یکی از آثار بد پرخوری به خصوص در شب هنگام می فرمایند: المُستَثقِلُ النّائِمُ تَکذِبُهُ أحلامُهُ (۱)؛ کسى که با معده سنگین بخوابد، خواب هاى دروغ مى بیند.

پی نوشت:

۱. . غرر الحکم؛ جلد ۱، صفحه ۳۶۱، حدیث ۱۳۷۱.