موضوع سخنرانی: ۹ دی روز بصیرت ، ابعاد فتنه ۱۳۸۸ تاریخ سخنرانی: ۹ دی ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۲۳:۲۱فتنه 88,ابعاد فتنه,فتنه,9 دی,روز بصیرت,مسجد جامع آهق,
صوت | ابعاد فتنه ۱۳۸۸

موضوع سخنرانی: ۹ دی روز بصیرت ، ابعاد فتنه ۱۳۸۸

تاریخ سخنرانی: ۹ دی ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۳:۲۱