پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا داشتن پاسور (ورق) فقط برای انجام تردستی و نه بازی کردن چه با شرط بندی چه بی‌شرط بندی، حرام است؟ پاسخ: نگهداری و خرید و فروش آلات قمار (از جمله پاسور) و آنچه استفاده بیشتر آن در امور حرام است، جایز نیست(۱). پی نوشت: ۱. ر.ک: گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌۱، ص ۵۶۹، س ۱۱۴‌، دار القرآن الکریم، قم، دوم،…
آیا نگهداری آلات قمار اشکال دارد؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا داشتن پاسور (ورق) فقط برای انجام تردستی و نه بازی کردن چه با شرط بندی چه بی‌شرط بندی، حرام است؟

پاسخ: نگهداری و خرید و فروش آلات قمار (از جمله پاسور) و آنچه استفاده بیشتر آن در امور حرام است، جایز نیست(۱).

پی نوشت:

۱. ر.ک: گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌۱، ص ۵۶۹، س ۱۱۴‌، دار القرآن الکریم، قم، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق؛ مکارم شیرازى، ناصر، استفتائات جدید، ج‌۲، ص ۲۳۸، س ۷۳۳، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق؛ بهجت، محمد تقى، استفتائات، ج‌۴، ص ۵۵۵، س ۶۴۴۷، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم – ایران، اول، ۱۴۲۸ ق؛ تبریزى، جواد بن على، استفتاءات جدید، ج‌۲، ص ۴۸۱، س۱۹۶۰‌، قم، اول، بی‌تا.