پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سایر مسائل شرعی,احکام دین,
آیا دانستن همه احکام شرعی دین بر شخص واجب است؟

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا دانستن همه احکام شرعی دین بر شخص واجب است؟

پاسخ: یاد گرفتن احکام مبتلا به (آن چه که مکلف با آن سرو کار دارد) واجب است.

کلیدواژه ها: , ,