از آغاز انقلاب اسلامی ایران بیش از سه دهه گذشته است، دولت های مختلفی روی کار امده اند، اما متاسفانه هنوز در سیستم اداری کشور ما فساد حاکم است.
آیا اکنون زمان مبارزه با فساد است؟

از آغاز انقلاب اسلامی ایران بیش از سه دهه گذشته است، دولت های مختلفی روی کار امده اند، اما متاسفانه هنوز در سیستم اداری کشور ما فساد حاکم است.

برای حفظ نظام اسلامی و وجب به وجب این مرز و بوم خون شهیدان داده شده تا دشمن نتواند با چشم بد به این کشور نگاه کند ، کار بسیار شده ، پیشرفت بسیاری پدیدار شده است ، اینکه چرا نظام اداری ما اصلاح نمی شود را نمی دانم ، اما کار و تلاش دولت ، مجلس و قوه قضائیه که در تلاشند تا کشور را عاری از فساد در هر زمینه بکنند تحسین برانگیز است.

نمایندگان مجلس خوب به یاد دارند که مقام معظم رهبری در دیدار خرداد ماه خود به مسئله مبارزه با فساد تاکید کردند ، این تاکیدها نشان می دهد در کشور فساد وجود دارد و باید مقابل این فساد ایستاد و نگذاشت مردم احساس بکنند فساد موجود زندگیشان را مختل کرده ، اگر احساس شود که کوچکترین فسادی در یکی از جاهای کشور وجود دارد این بدبینی در میان مردم را افزایش می دهد.

تلاش همه برای کشور بدون فساد اثر دارد ، باید دست کسانی را که به بیت المال مسلمین چشم بد دارد و یا خدای ناکرده برای انجام کاری که گرهگشایی است از شخصی مبلغی ، هدیه و یا هبه ای بگیرد را کوتاه کرد تا عبرت دیگران باشد.

امید است ایران اسلامی همچنان که پیشتاز در بسیاری از امور می باشد در کشوری عاری از فساد نیز زبان زد دنیا باشد.