پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نگاه و پوشش,
آرایش کردن

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا آرایش کردن در دین اسلام حرام است؟

پاسخ: آرایش کردن فی نفسه دارای اشکال نیست و هر شخصی می تواند با رعایت موازین اسلامی اقدام به چنین فعلی کند ، مسئله حائز اهمیت در این مسئله آرایش به غیر است که متاسفانه در کشور ما رایج شده و بانوان اقدام به این کار کرده اند ، آرایش کردن به همسر خود و یا در محافل بانوان اشکال ندارد، اما آرایش به غیر باعث تحریک جوانان و ایجاد فضای نا امنی برای بانوان و زمینه ساز انحراف است ، لذا باید از این کار جدا خودداری کرد.

کلیدواژه ها: ,