موضوع سخنرانی: آثار صبر تاریخ سخنرانی: ۳ دی ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۳۱:۲۸
صوت | آثار صبر

موضوع سخنرانی: آثار صبر

تاریخ سخنرانی: ۳ دی ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۳۱:۲۸

کلیدواژه ها: , ,