رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم): وقتی آب می آشامید آهسته آهسته بیاشامید زیرا آشامیدن آن با سرعت موجب درد و ناراحتی کبد است. بحارالانوار، جلد ۶۶، صفحه ۴۷۶
آب را آهسته بیآشامید…

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم):

وقتی آب می آشامید آهسته آهسته بیاشامید زیرا آشامیدن آن با سرعت موجب درد و ناراحتی کبد است.

بحارالانوار، جلد ۶۶، صفحه ۴۷۶

کلیدواژه ها: , , ,